Please select your location

Als centrale service voor haar dochterondernemingen wordt deze website aangeboden door

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Strasse 34
81739 München
Duitsland

Vertegenwoordigd door de raad van bestuur

Dr. Gerhard Dambach (Voorzitter en CEO)
Matthias Ginthum
Lars Schubert

Contact

E-mail: Data-Protection@bshg.com

Bedrijfsinformatie

BSH Hausgeräte GmbH, een bedrijf met beperkte aansprakelijkheid conform de Duitse wetgeving, met haar hoofdvestiging in München, geregistreerd in het handelsregister van de lokale rechtbank in München onder het nummer HRB 75534. Een onderneming van de Bosch groep.
BTW-nummer: DE811150483
D-U-N-S nummer: 315531558
WEEE-reg.-nr. DE 57986696

Copyright

Copyright 2021 BSH Huishoudapparaten BV, Nederland. Alle rechten voorbehouden.
Tekst, beelden, illustraties, geluid, animaties en video’s vallen onder de wet gegevensbescherming en hiervoor gelden copy rights.

Handelsmerken

Mits anders aangegeven zijn alle handelsmerken op deze website beschermd middels eigendomsrechten. Dit geldt in het bijzonder voor de BSH merken, naamplaatjes, corporate logo’s en symbolen.
BSH is licentiehouder van Robert Bosch GmbH voor het merk Bosch en Siemens AG voor het merk Siemens huishoudapparaten.

Over ons en onze website

BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, D-81739 München runt deze website. Wanneer u contact met ons opneemt zullen we de informatie die u verstrekt ten behoeve van het afhandelen van uw verzoek en eventuele opvolgende vragen, opslaan en verwerken. Wij hebben volgens de wet toestemming gegevens op deze wijze te verwerken (artikel 6(1b) van de regelgeving (EU) 2016/679).

Onze leidende principes

Wij nemen de bescherming van uw informatie zeer serieus. Uw gegevens worden daarom met grote zorgvuldigheid verwerkt en onder strikte aanhouding van de wet op gegevensbescherming. Organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen zijn genomen om al onze websites te beveiligen tegen risico's die aanwezig zijn bij het verwerken van persoonlijke gegevens. Onze partners die ons ondersteunen bij deze website moeten ook aan deze bepalingen voldoen.

Wat we standaard vastleggen

U kunt alle gebieden gebruiken van onze website die niet met een login zijn beveiligd zonder uw identiteit prijs te geven. Wij leggen elk gebruik van onze website standaard vast, voor het oplossen van storingen en het verduidelijken van veiligheidsincidenten. U kunt meer informatie vinden over de gegevens die wij opslaan in de paragraaf "Hoe we onze gegevens verwerken".

Welke toestemmingen we hebben om uw gegevens te verwerken

Wij respecteren uw privacsy. Daarom verwerken we uitsluitend uw gegevens wanneer we hier toestemming voor hebben. Het spreekt voor zich dat u ons ook toestemming kunt geven uw gegevens te verwerken door in te stemmen met gegevensverwerking op onze website. In andere gevallen zullen we uw gegevens verwerken omdat we hiertoe wettelijke toestemming hebben. Wanneer bijvoorbeeld u een order plaatst via onze website, dan hebben we toestemming uw gegevens te verwerken om dat contract uit te voeren. Hetzelfde geldt wanneer u gebruikt maakt van andere diensten op onze website waarvoor het nodig is dat uw gegevens worden verwerkt. Wij hebben ook toestemming voor het verwerken van uw gegevens wanneer wij een legitiem belang er bij hebben om dit te doen. Een voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld de loggegevens die we verzamelen om te waarborgen dat onze website kan werken zonder gebreken. In elk geval zullen we u informeren wanneer enig relevant verwerken van uw gegevens plaatsvindt, en uw belangen worden natuurlijk elke keer dat gegevens worden verwerkt meegewogen. Mocht u reden tot klagen hebben, dan kunt u uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens vinden in de voornoemde paragraaf van deze gegevensbeschermingsinformatie.

De toestemmingen waar we gebruik van maken, worden beschreven in de volgende paragraaf. U kunt meer informatie vinden over hoe gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt op onze website (d.w.z. het type, omvang en doel van gegevensverwerking) in dezelfde paragraaf.

Wat moet u nog meer weten:
Gebruikers jonger dan 16 jaar mogen alleen persoonlijke gegevens aan ons overdragen met instemming van hun ouder of voogd. De gegevensbeschermingswetgeving die van toepassing is kan leiden tot verschillende leeftijdsgrenzen hieromtrent.

Onze website kan links naar andere websites bevatten. We hebben geen invloed over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt op deze websites of het aanhouden van de bepalingen ten aanzien van gegevensbescherming. Raadpleeg de gegevensbeschermingsinformatie die zij verstrekken.

Hoe we uw gegevens verwerken (logs, cookies, tracking, etc.)

Loggegevens

Vanwege technische redenen, stuurt uw internet browser elke keer dat het toegang krijgt tot onze website automatisch informatie naar onze webserver (bijv. loggegevens). Wij slaan een deel van deze informatie op in logbestanden, zoals:

 • De datum van het bezoek
 • Het tijdstip van het bezoek
 • De URL van de linkende website
 • De benaderde bestanden
 • Het volume van overgedragen gegevens
 • Browsertype en -versie
 • Het besturingssysteem
 • Het IP-adres (geanonimiseerd)

Loggegevens bevatten geen persoonlijke gegevens. Als vuistregel analyseren we uitsluitend loggegevens om storingen in de werking van onze websites op te lossen of om veiligheidsincidenten te verduidelijken. Wij bewaren deze loggegevens voor onbepaalde tijd.

Het is soms nodig voor ons om extra persoonlijke informatie te verzamelen naast de loggegevens, om storingen op te lossen of om bewijs te bewaren dat is gerelateerd aan de veiligheidsincidenten. In deze gevallen, hebben we wettelijk toestemming de loggegevens te verwerken (artikel 6(1f) van de regelgeving (EU) 2016/679). Wij verwijderen deze gegevens zodra de storing is opgelost of het veiligheidsincident volledig is opgehelderd, of wanneer het oorspronkelijke doel van het verwerken niet langer aanwezig is vanwege andere factoren. In het geval van een veiligheidsincident, zullen we de loggegevens overdragen aan de onderzoeksautoriteiten, per geval bekeken, in die mate die is toegestaan.

Wij bewaren de loggegevens altijd apart van de andere verzamelde gegevens die zijn gerelateerd aan het gebruik van onze website.

Veiligheidscontrole voor uw product

U kunt met behulp van het formulier op onze website controleren of uw huishoudelijke apparaat betrokken is bij een veiligheidsactie. Hiervoor verzamelen we de volgende gegevens van u:

Vereiste gegevens:

 • Modelnummer van het apparaat
 • Lotnummer van het apparaat
 • E-mailadres

We verwerken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van de veiligheidscontrole. Als u ons uw e-mailadres hebt verstrekt, ontvangt u het resultaat ook per e-mail en zullen we u informeren over eventuele updates van deze productveiligheidsactie en, indien nodig, contact met u opnemen als dit nodig is als onderdeel van de veiligheidsmaatregel. Het is ons wettelijk toegestaan ​​uw gegevens te verwerken: artikel 6 (1c) AVG (Verordening (EU) 2016/679). We bewaren gegevens tot het einde van deze productveiligheidsactie en ten minste totdat de verplichte bewaarperiode is verstreken.

In sommige landen kunt u rechtstreeks online een reparatieafspraak maken. In dat geval kunnen we uw gegevens doorsturen naar een zakelijke partner die de klantenservice voor ons uitvoert. Deze overdracht gebeurt vanzelfsprekend overeenkomstig de huidige wetgeving aangaande gegevensbescherming. Het is ons wettelijk toegestaan ​​uw gegevens te verwerken: artikel 6 (1c) AVG (Verordening (EU) 2016/679).

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, welke wij opslaan op uw apparaat wanneer u onze website bezoekt. De cookies worden vervolgens naar ons teruggestuurd elke keer dat u de website bezoekt. Zo kunnen we u bijvoorbeeld herkennen, of maakt het de navigatie op de website gemakkelijker voor u, dankzij de informatie die is opgeslagen in de cookies.

Cookies kunnen niet worden gebruikt voor het besturen van programma´s of het overdragen van virussen naar een computer. Cookies kunnen uitsluitend worden gelezen door de webserver waar ze vandaan komen.

We delen de informatie die is opgeslagen in de cookies niet met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

U kunt onze website ook bekijken zonder cookies. Internet browsers zijn vaak zo ingesteld dat ze cookies accepteren. Om te voorkomen dat uw internet browser cookies gebruikt, kunt u (1) er voor kiezen geen cookies te gebruiken wanneer u onze website bezoekt met behulp van de cookie layer (indien beschikbaar) of (2) cookies uitschakelen via de instellingen in uw internet browser. De helpfuncties in uw browser kunnen laten zien hoe u cookies kunt uitschakelen en verwijderen in uw internet browser. Merk op dat het uitschakelen/verwijderen van cookies er toe kan leiden dat individuele functies van de website niet langer werken dan men verwacht. Cookies die nodig kunnen zijn voor bepaalde functies op onze website worden hieronder beschreven. Daarnaast zal het uitschakelen/verwijderen van cookies alleen invloed hebben op de internet browser die wordt gebruikt om dit te doen. Het uitschakelen/verwijderen van cookies moet daarom overeenkomstig worden herhaald voor eventuele andere internet browsers.

Cookies die we gebruiken voor specifieke functies, zonder referentie naar individuen:

 • Cookies die bepaalde voorkeuren opslaan (bijv. zoek- of taalinstellingen)
 • Cookies die informatie opslaan om een vlekkeloze weergave van video- of audiocontent te garanderen
 • Cookies die tijdelijk bepaalde gebruikerinvoer opslaan (bijv. de inhoud van een winkelwagentje of online formulier)

Cookies die we gebruiken voor specifieke functies, met referentie naar individuen:

 • Cookies die fungeren voor de identificatie of authentificatie van onze gebruikers

Wij hebben volgens de wet toestemming gegevens op deze wijze te verwerken (artikel 6(1f) van de regelgeving (EU) 2016/679). Wij slaan deze data op totdat het betreffende cookie vervalt of totdat u deze verwijdert. Elke verdere verwerking van persoonlijke cookies wordt beschreven in de relevante paragrafen in deze informatie.

Webanalyse met behulp van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen

Wij gebruiken voor verschillende doeleinden webanalysetools op onze website. Hieronder vindt u informatie over de webanalysetools die wij gebruiken, inclusief een omschrijving van de betreffende gegevensverwerking, de doeleinden van deze verwerking en de manier waarop u kunt voorkomen dat de webanalysetools uw gegevens verzamelen en verwerken. Onthoud dat het plaatsen van opt-outcookies de verzameling en verwerking van uw gegevens door webanalysetools slechts in beperkte mate kan voorkomen. Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf over cookies.

Webanalysetool: Adobe Analytics (Omniture)

Om marketing en marktonderzoek te kunnen uitvoeren en onze website (en mogelijk onze nieuwsbrief) goed te kunnen afstemmen, gebruiken we analytische cookies en/of JavaScript om gebruiksgegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website en uw gebruik van links in de nieuwsbrief (indien van toepassing) te verzamelen en verwerken. Uw gebruiksgegevens worden verzameld en een op basis hiervan wordt een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel aangemaakt met behulp van een cookie-ID. Uw IP-adres wordt niet bewaard of wordt direct nadat het is opgeslagen geanonimiseerd.

We maken gebruik van de Adobe Analytics-dienst van Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Ireland (Hierna te noemen "Adobe”) om de gebruiksgegevens te verzamelen en de gebruikersprofielen aan te maken. De informatie over uw gebruik van onze website wordt naar servers van Adobe verstuurd, geanalyseerd en alleen als cumulatieve gegevens aan ons geretourneerd. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij trends vaststellen ten aanzien van de manier waarop de website over het algemeen wordt gebruikt.

We voegen de gebruikersprofielen die hierdoor ontstaan niet samen met uw naam of andere gegevens waaruit uw identiteit zou kunnen blijken, zoals uw e-mailadres. We mogen volgende de wet (artikel 6(1a) van Verordening (EU) 2016/679) in deze context met uw toestemming gegevens verwerken. De gebruiksgegevens worden door de gebruikte dienst maximaal 37 maanden vanaf de datum waarop ze zijn verzameld bewaard.

Opt-out: Gebruik de opt-outwebsite van Adobe als u wilt voorkomen dat uw gebruiksgegevens worden verzameld. Via de volgende link kunt u informatie vinden over hoe de Adobe Analytics-cookies werken en over de opt-outmogelijkheid: http://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html .

Gevallen waar we uw gegevens verzenden

We werken samen met een aantal service-providers voor het implementeren en runnen van onze website. We hebben deze service-providers zorgvuldig gekozen en een gegevensbeschermingsovereenkomst afgesloten met elke individuele serviceprovider om uw informatie veilig te houden.

De service-providers die we gebruiken voor het implementeren en runnen van onze website zijn:

 • Service provider voor hosting services
 • Service provider voor programmeer-services
 • Service provider voor het verwerken van data subject request

Uw rechten

Mocht u een reden hebben tot klagen, dan vindt u hieronder een samenvatting van uw rechten. Gebruik om uw rechten uit te oefenen a.u.b. het klant gegevensaanvraag webformulier op https://datarequest.bsh-group.com/

Uw recht op informatie over uw gegevens

We zullen u op verzoek voorzien van informatie over de gegevens die we over u bewaren.

Uw recht om uw gegevens te corrigeren en aan te vullen

We zullen onjuiste informatie over u corrigeren wanneer u ons overeenkomstig informeert. We zullen incomplete gegevens aanvullen wanneer u ons overeenkomstig informeert, vooropgesteld dat het nodig is voor de bedoelde toepassing voor het verwerken van uw data.

Uw recht om uw gegevens te laten verwijderen

We zullen op uw verzoek de informatie die we over u hebben verwijderen. Echter, sommige gegevens worden pas verwijderd na een bepaalde bewaarperiode, bijvoorbeeld omdat we wettelijk bepaalde gegevens moeten bewaren in sommige gevallen, of omdat we de gegevens nodig hebben om de contractuele verplichtingen naar u toe kunnen nakomen.

Uw recht om uw gegevens te laten blokkeren

In enkele wettelijk bepaalde gevallen, zullen we u gegevens blokkeren wanneer u wilt dat wij dit doen. Geblokkeerde gegevens worden slechts in zeer geringe mate verder verwerkt.

Uw recht om toestemming in te trekken

U kunt de gegeven toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken op elk gewenst moment intrekken, met gevolg voor de toekomst. De wettigheid van het verwerken van uw gegevens wordt hierdoor niet beïnvloed, tot op het moment dat uw toestemming wordt ingetrokken.

Uw recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw data

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens met effect voor de toekomst op elk gewenst moment, wanneer we onze gegevens verwerken op basis van één van de wettelijke rechtvaardigingen zoals beschreven in artikel 6(1e of 1f) van de regelgeving (EU) 2016/679. Wanneer u bezwaar maakt, zullen we stoppen met het verwerken van uw gegevens, vooropgesteld dat er geen dwingende en legitieme redenen zijn voor verdere verwerking. Het verwerken van uw gegevens ten behoeve van directe marketing vormt voor ons nooit een dwingende en legitieme reden.

Uw recht om bezwaar te maken tegen een regelgevende autoriteit

U kunt een bezwaar indienen met betrekking tot privacy bij een privacy autoriteit. Neem om dit te doen contact op met de privacywaakhond die verantwoordelijk is in de plaats waar u woont of de privacywaakhond onder welke jurisdictie wij vallen (hieronder genoemd).

Autoriteit Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Uw contact voor alle vragen met betrekking tot gegevensbescherming

Wanneer u vragen heeft met betrekking tot gegevens, dan kunt u de volgende contactinformatie gebruiken om direct in contact te komen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris:

BSH Hausgeräte GmbH
Data Protection Officer
Carl-Wery-Str. 34
81739 München, Duitsland

Data-Protection-NL@bshg.com

Wijzigingen in deze gegevensbeschermingsinformatie

Deze gegevensbeschermingsinformatie geeft de actuele stand weer van gegevensverwerking op onze website. In geval van wijzigingen in de gegevensverwerking, wordt deze gegevensbeschermingsinformatie overeenkomstig aangepast. We bieden altijd de meest recente versie van deze gegevensbeschermingsinformatie op onze website, zodat u informatie kunt vinden over de omvang van onze gegevensverwerking op onze website.

Geldig vanaf: 25-01-2021
Versie: DPI_1.0.2_2.0