Product Safety Stage

Säkerhetsåtgärd gällande ett begränsat antal diskmaskiner

Logo Bosch
Logo Siemens

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE:

RISK FÖR BRAND

Vi uppmanar alla ägare till följande diskmaskiner från Bosch, Siemens att vidta åtgärder enligt detta säkerhetsmeddelande

Vi har uppmärksammat att en elektrisk komponent i ett begränsat antal diskmaskiner av varumärkena Bosch, Siemens som tillverkats under perioden 1999-2005 kan överhettas och i mycket sällsynta fall utgöra en brandrisk.
Vi strävar efter att upprätthålla de högsta standarder gällande säkerhet, kvalitet och tillförlitlighet för alla våra produkter. Därför har vi vidtagit åtgärder och utfärdat denna säkerhetsaktion. Vi beklagar det besvär denna säkerhetsaktion kan orsaka dig och vi tackar på förhand för din medverkan och ditt tålamod.

1. Gör så här för att kontrollera om din diskmaskin berörs:

Kontrollera varumärke samt modellnummer (E-nr), batchnummer (FD) och serienummer (SN). Du hittar denna information på insidan av diskmaskinsluckans ovankant.

Modellnummer (E-nr) och batchnummer (FD) samt serienummer (SN) finns på en typskylt som ser ut så här.

2. Alla tre fälten krävs för att ta reda på om din diskmaskin omfattas av denna säkerhetsaktion.

Om du redan har registrerat dig och har ett referensnummer, vänligen kontakta vårt call center på telefonnumret nedan.

t.ex. SGS53A58EU/01(skriv in hela numret som visas)
t.ex. 8304
t.ex. 00371

Kontakta vårt callcenter på 0771-112277.

Telefonerna är öppna helgfria vardagar kl 9-17.

Som central service för dotterbolagen tillhandahålls denna webbsida av

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Strasse 34
DE-81701 München
Tyskland

Styrelserepresentanter

Dr. Gerhard Dambach (ordförande och vd)
Matthias Ginthum
Lars Schubert

Kontakt

Mail: Data-Protection@bshg.com

Företagsinformation

BSH Hausgeräte GmbH, ett företag med begränsat ansvar etablerat enligt tysk lag, säte i München, registrerat i handelsregistret hos Münchens tingsrätt med nummer HRB 75534. Ett företag i Bosch-gruppen.
Internationellt momsnummer: DE811150483
D-U-N-S-nummer: 315531558
WEEE-regnr DE 57986696

Copyright

Copyright 2021 BSH Hausgeräte GmbH, Tyskland. Alla rättigheter förbehålls.
Text, illustrationer, grafik, ljud, animeringar och videor samt layout på webbsidan är skyddade upphovsrättsligt och i övrig lag.
Innehållet på webbsidorna får inte kopieras, distribueras, ändras eller göras tillgängligt för tredje part för kommersiellt bruk. Upphovsrätten för vissa illustrationer på webbsidan tillhör tredje part.

Varumärken

Om inget annat anges, så är varumärkena på webbsidan upphovsrättsskyddade. Det gäller framförallt BSH-varumärken, namnskyltar, företagsloggor och emblem.

BSH är ett licensierat varumärke som tillhör Robert Bosch GmbH för Bosch-varumärket och Siemens AG för Siemens-varumärket.

Om oss och vår webbsida

BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, DE-81739 München, Tyskland driver webbsidan på. Kontaktar du oss, så sparar vi och hanterar informationen du uppger för att hantera din begäran och eventuella följdfrågor. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av Dataskyddsförordningen artikel 6(1b).

Våra grundläggande principer

Vi tar integritetsskydd på allvar. Dina personuppgifter behandlas därför med stor omsorg och i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd. Vi har vidtagit organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda våra webbsidor mot risker vid behandling av personuppgifter. De samarbetspartners som hjälper oss vid tillhandahållandet av denna webbsida måste också uppfylla dessa krav.

Vad vi loggar som standard

Du kan använda alla delar på vår webbsida som inte är behörighetsskyddade utan att uppge din identitet. Vi loggar all användning av webbsidan för att åtgärda fel och reda ut säkerhetsincidenter. Du hittar mer information om vår loggdata i avsnittet "Hur vi hanterar dina uppgifter".

Vilka rättsliga grunder har vi för att hantera dina personuppgifter?

Vi respekterar din integritet. Följaktligen hanterar vi bara dina personuppgifter när vi har tillstånd till det. Det innebär även att du kan ge oss tillstånd att hantera dina uppgifter genom att säga ja till personuppgiftsbehandlingen på vår webbsida. I andra fall hanterar vi dina uppgifter när vi har lagstöd för det. Om du t.ex. gör en beställning via vår e-shop, så har vi rätt att hantera dina personuppgifter för att fullfölja det avtalet. Samma sak gäller när du använder andra tjänster på vår webbsida som kräver personuppgiftsbehandling. Vi har även tillstånd att hantera dina uppgifter när vi har ett berättigat intresse av det. Ett exempel på det är den loggdata som vi kan inhämta för att se till så att vår webbsida bland annat fungerar felfritt. Vi informerar dig alltid om relevant behandling av dina personuppgifter och tar givetvis hänsyn till dina intressen vid behandlingen. Om det skulle vara så att du har ett klagomål beträffande vår personuppgiftsbehandling så hittar du information om dina rättigheter och hur du går tillväga i dataskyddsinformationens sista avsnitt.

I följande avsnitt beskrivs de rättsliga grunderna för de behandlingar vi utför. I samma avsnitt hittar du också mer detaljerad information om hur dina uppgifter inhämtas, behandlas och används på vår webbsajt (dvs. personuppgiftsbehandlingens typ, omfattning och syfte).

Övrig information:
Användare yngre än 16 måste ha förälders eller förmyndares godkännande för att lämna ut personuppgifter till oss. Nationella tillämpliga dataskyddsregler kan ha olika åldersgränser för detta.

Vår webbsida kan innehålla länkar till andra webbsidor. Vi kan inte påverka hur dina personuppgifter behandlas på dessa sidor eller om de följer gällande dataskyddslagstiftning. Läs därför alltid igenom deras dataskyddsinformation.

Hur vi behandlar dina personuppgifter (loggar, cookies, spårning etc.)

Loggdata

Varje gång din webbläsare går in på vår webbsida, så skickar den av tekniska skäl information till vår webbserver (dvs. loggdata). Vi sparar delar av den informationen i loggfiler, t.ex.:

 • Accessdatum
 • Accesstid
 • URL för länkad webbsajt
 • Accessad fil
 • Överförd datavolym
 • Webbläsartyp och version
 • Operativsystem
 • Anonymt ID nummer

Loggdatan innehåller inte personuppgifter. Generellt sett analyserar vi bara loggdatan för att åtgärda fel och reda ut säkerhetsincidenter. Vi sparar loggdatan på obestämd tid.

Ibland måste vi inhämta ytterligare uppgifter utöver loggdatan för att åtgärda fel eller spara bevis som rör säkerhetsincidenter. I dessa situationer behandlar vi loggdata med stöd av Dataskyddsförordningen artikel 6(1f). Vi raderar loggdata när felet är åtgärdat, säkerhetsincidenten är färdigutredd eller om det ursprungliga syftet till databehandlingen är inaktuellt av andra skäl. Vid säkerhetsincidenter överför vi loggdata i den omfattning som är tillåten i respektive fall till utredande myndigheter.

Vi sparar alltid loggdatan separat från övriga inhämtade uppgifter som rör användningen av vår webbsida.

Din produktsäkerhetskontroll

Du kan använda det tillgängliga formuläret på vår webbplats för att bekräfta om din hushållsapparat påverkas av en säkerhetsåtgärd. För detta ändamål samlar vi in följande information från dig:

Obligatorisk information:

 • Apparatens modellnummer
 • Apparatens batchnummer

Valfri information:

 • E-postadress

Vi behandlar din information endast i syftet att utföra denna säkerhetskontroll.Om du har angivit din e-postadress kommer du även att få resultatet via e-post, och vi kommer att informera dig om eventuella uppdateringar rörande denna produktsäkerhetsåtgärd. Enligt lag har vi rätt att behandla din information i enlighet med artikel 6 (1b) i förordning (EU) 2016/679. Vi lagrar dessa data tills denna produktsäkerhetsåtgärd har avslutats och åtminstone tills den lagstadgade lagringsperioden har löpt ut.

I vissa länder kan du boka din reparationstid direkt online. I detta fall kan vi komma att överföra dina data till en affärspartner som tillhandahåller kundtjänst å våra vägnar. Naturligtvis utförs denna överföring i enlighet med den befintliga dataskyddsförordningen. Enligt lag har vi rätt att behandla din information i enlighet med artikel 6 (1b) i förordning (EU) 2016/679.

Cookies

Vi använder cookies. Cookies är små textfiler som vi sparar på din enhet när du besöker vår webbsida. Dessa cookies skickas sedan tillbaka till oss varje gång du besöker vår webbsida. Det gör att vi känner igen dig och kan ge dig en smidigare navigering på vår webbsida tack vare informationen som finns sparad i cookie-filerna.

Cookies går inte använda för att köra program eller överföra virus till datorer. Det är bara den ursprungliga webbservern som kan läsa cookies.

Vi delar inte information sparad i cookies med tredje part utan ditt uttryckliga medgivande.

Du kan även välja att visa vår webbsida utan cookies. Webbläsarna är ofta konfigurerade för att godkänna cookies. Vill du hindra din webbläsare från att använda cookies, så kan du (1) välja bort användningen av cookies när du besöker vår webbsida via cookielagret eller (2) inaktivera cookieanvändningen via inställningarna i webbläsaren. Hjälpfunktionerna i webbläsaren på din enhet visar dig hur du slår av och/eller raderar cookies i din webbläsare. Tänk på att om du inaktiverar/raderar cookies, så kan olika funktioner på vår webbsida sluta fungera som de ska. Det kan krävas cookies för vissa funktioner på vår webbsida, se nedan. Dessutom påverkar du bara den använda webbläsaren när du inaktiverar/raderar cookies. Du måste alltså även inaktivera/radera cookies för övriga webbläsare på samma sätt.

 • Cookies som vi använder för vissa funktioner utan hänvisning till enskilda personer:
 • cookies som sparar vissa användarpreferenser (t.ex. sök- eller språkinställningar)
 • cookies som sparar information för att ge felfri uppspelning av video eller ljud
 • cookies som tillfälligt sparar vissa användarposter (t.ex. innehållet i en varukorg eller ett online formulär)

Cookies som vi använder för vissa funktioner med hänvisning till enskilda personer:

 • cookies som används föra att identifiera eller autentisera våra användare

Vi behandlar personuppgifter i detta sammanhang med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6(1f). Vi sparar uppgifterna tills respektive cookie når sin tidsgräns eller raderas av användaren. All övrig behandling av personuppgifter med hjälp av cookies beskrivs i respektive avsnitt i den här informationen.

Användarprofiler som vi använder

Vi använder cookies och spårningspixlar för att samla in data om din användning av Webbsidan i marknadsföringssyfte (via e-post och övrig digital marknadsföring), såsom för information om kampanjer, produkter eller erbjudanden, och för marknadsanalyser samt för att kunna anpassa Webbsidan efter användarnas behov. Insamlingen av användardata och skapandet av en användarprofil sker anonymiserat med hjälp av en cookie-ID. Vi skapar och lagrar alltså användarprofiler endast i anonym form och kombinerar aldrig dem med ditt namn eller någon annan information, tex din e-postadress, som kan avslöja din identitet.

Web analytics tool: Adobe Analytics (Omniture)

Vi samlar in data och skapar användarprofiler med hjälp av tjänsten Adobe Analytics (Omniture) från Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irland (”Adobe”). Information om din användning av Webbsidan överförs till Adobes servrar där den analyseras och skickas tillbaka till oss i samlad form och avslöjar trender i den allmänna användningen av Webbsidan. Användningsprofilen kopplas inte ihop med ditt namn, din e-postadress eller några andra detaljer som skulle kunna identifiera din som individ.

Inaktivering: Du har rätt att invända mot insamling av din användardata och mot att vi skapar en anonymiserad användarprofil av detta slag (opt-out). Du kan framställa din invändning på Adobes webbsida för opt-out. Om du vill veta mer om hur cookies fungerar och om opt-out-möjligheterna i Adobe Analytics, finns officiell dokumentation från Adobe på följande webbadress: http://www.adobe.com/en/privacy/opt-out.html

Situationer då vi överför dina uppgifter

Vi samarbetar med ett antal tjänsteleverantörer för att implementera och drifta webbsidan. Vi har noggrant valt ut dessa tjänsteleverantörer och tecknat ett dataskyddsavtal med var och en av dem för att skydda din information.

De tjänsteleverantörer vi använder för att implementera och drifta vår webbsida är:

 • Leverantörer av värdtjänster
 • Leverantörer av programmeringstjänster
 • Leverantörer av hantering av uppgiftsbegäran

Dina rättigheter

Har du klagomål, så hittar du dina rättigheter nedan. Vill du använda dina rättigheter, använd webbformuläret för Kunduppgiftsbegäran på https://datarequest.bsh-group.com/

Din rätt till information om dina uppgifter

På din begäran lämnar vi ut information om vilka uppgifter vi har om dig.

Din rätt till korrigering och komplettering av dina uppgifter

Vi rättar felaktig information om dig om du begär det. Vi kompletterar ofullständiga uppgifter om du begär det och om uppgiften är nödvändig för det avsedda syftet med personuppgiftsbehandlingen.

Din rätt till radering av dina uppgifter

Vi raderar de uppgifter vi har om dig om du begär det. Vissa uppgifter kan dock inte tas bort förrän efter en fastställd lagringstid, t.ex. om vi är skyldiga enligt lag att lagra uppgifterna eller om vi behöver uppgifterna för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig.

Din rätt till begränsning av behandling

I vissa fall kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. personuppgifterna kan då inte behandlas ytterligare utom i mycket begränsad omfattning.

Din rätt att återkalla samtycke

Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke till behandling av att dina uppgifter. Den tidigare behandlingen påverkas inte av att samtycket återkallas.

Din rätt att göra invändningar

Du kan närsomhelst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter om behandlingen grundar sig på något av lagstöden i artikel 6(1e eller 1f) i Dataskyddsförordningen. Vid invändning avbryter vi behandlingen av dina uppgifter såvida det inte finns tvingande eller legitima skäl till fortsatt behandling. Behandling för direktmarknadsföring anser vi aldrig vara tvingande eller legitima skäl.

Din rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet

Du kan inge klagomål beträffande vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Datainspektionen www.datainspektionen.se

Din kontakt för alla frågor om personuppgifter

Vid frågor som rör personuppgifter använd följande kontaktinfo för direktkontakt med dataskyddsombudet:

BSH Hausgeräte GmbH
Dataskyddsansvarig
Carl-Wery-Str. 34
DE-81739 München, Tyskland

Data-Protection-SE@bshg.com

Ändringar i dataskyddsinformationen

Den här dataskyddsinformationen avspeglar hur personuppgiftsbehandlingen för tillfället går till på vår webbsida. Vid eventuella ändringar av personuppgiftsbehandlingar blir dataskyddsinformationen uppdaterad på motsvarande sätt. Vi tillhandahåller alltid den senaste versionen av dataskyddsinformationen på vår webbsida.

Gäller från: 04.02.2019
Version: DPI_1.0.2_1.0