Please select your location

Jako usługa podstawowa dla wszystkich oddziałów witryna jest prowadzona przez

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Strasse 34
81739 Monachium
Niemcy

Reprezentowana przez Zarząd

Uwe Raschke (prezes i dyrektor generalny)
Dr. Gerhard Dambach
Matthias Ginthum
Dr. Silke Maurer

Kontakt

E-mail: Data-Protection@bshg.com

Informacje o spółce

BSH Hausgeräte GmbH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzona zgodnie z prawem niemieckim, z siedzibą w Monachium, zarejestrowana w rejestrze handlowym sądu lokalnego w Monachium pod numerem HRB 75534. Spółka z Grupy Bosch.
Numer identyfikacyjny VAT: DE811150483
Numer D-U-N-S: 315531558
Numer rejestru według dyrektywy ZSEE: DE 57986696

Copyright

Copyright 2019 BSH Hausgeräte GmbH, Niemcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Tekst, ilustracje, grafika, dźwięk, animacje i filmy, a także ich układ na tej stronie stanowią przedmiot ochrony na podstawie prawa autorskiego i innych przepisów.
Nie dopuszcza się kopiowania, rozpowszechniania, modyfikacji ani udostępniania osobom trzecim zawartości tych stron internetowych w celach komercyjnych. Niektóre ilustracje na stronie internetowej podlegają prawom autorskim osób trzecich.

Znaki towarowe

O ile nie określono inaczej, wszelkie znaki towarowe na tej stronie są chronione prawami własności przemysłowej. Dotyczy to w szczególności marek BSH, wizytówek firmowych, logotypów firmowych i emblematów.

BSH jest licencjobiorcą spółki Robert Bosch GmbH w odniesieniu do marki Bosch oraz spółki Siemens AG w odniesieniu do marki Siemens.

O nas i o naszej stronie internetowej

BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, D-81739 Monachium obsługuje niniejszą witrynę. Jeśli skontaktujesz się z nami, będziemy przechowywać i przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsługi Twojego zgłoszenia oraz ewentualnych dalszych pytań. Mamy prawo do przetwarzania danych w tym kontekście (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (UE) 2016/679).

Nasze zasady

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Twoich informacji. W związku z tym Twoje dane są przetwarzane starannie i w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami. Wdrożyliśmy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa, by chronić nasze strony internetowe przed ryzykiem związanym z przetwarzaniem danych osobowych. Nasi partnerzy, którzy wspierają nas w świadczeniu usług za pomocą niniejszej strony internetowej, także muszą stosować te środki.

Jakie informacje rejestrujemy standardowo

Możesz korzystać ze wszystkich części naszej strony internetowej, które nie są chronione przed dostępem, bez konieczności ujawniania swojej tożsamości. Standardowo rejestrujemy każdy przypadek skorzystania z naszej strony internetowej, dzięki czemu możemy usuwać jej wady i wyjaśniać przypadki naruszenia bezpieczeństwa. Więcej informacji o rejestrowanych przez nas danych znajdziesz w punkcie zatytułowanym „Jak przetwarzamy twoje dane”.

Które z twoich danych możemy przetwarzać

Szanujemy twoją prywatność. W związku z tym przetwarzamy twoje dane wyłącznie wtedy, kiedy mamy podstawę. Na naszych stronach internetowych możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie przez nas twoich danych. W pozostałych wypadkach przetwarzamy twoje dane, ponieważ mamy do tego prawo na podstawie obowiązujących przepisów. Jeśli np. złożysz zamówienie za pomocą naszej strony internetowej, będziemy mogli przetwarzać twoje dane w celu jego zrealizowania. To samo dotyczy sytuacji, gdy korzystasz z innych usług oferowanych na naszej stronie internetowej, które wymagają przetwarzania twoich danych. Możemy także przetwarzać twoje dane, jeśli leży to w naszym uzasadnionym interesie. Przykładem mogą być dane dziennika (logów), które zbieramy w celu zapewnienia m.in., że nasza strona internetowa działa bez błędów. Niezależnie od sytuacji w odpowiednich wypadkach powiadomimy cię o przetwarzaniu twoich danych osobowych. Twoje interesy są zawsze brane pod uwagę w związku z przetwarzaniem danych. Jeśli będziesz mieć powód do złożenia skargi, informacje o przysługujących ci prawach w zakresie przetwarzania twoich danych znajdziesz w końcowej części niniejszych informacji o ochronie danych.

W kolejnym punkcie opisano podstawy, w oparciu o które przetwarzamy dane. W tym punkcie znajdziesz też szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki twoje dane są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane na naszej stronie internetowej (tj. informacje o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania danych).

Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
Użytkownicy poniżej 16. roku życia powinni przekazywać nam dane osobowe wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych mogą określać różne limity wiekowe w tej kwestii.

Nasza strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie mamy wpływu na sposób przetwarzania twoich danych na tych stronach internetowych ani na ich zgodność z przepisami o ochronie danych. Dlatego też ważne jest, aby zapoznać się informacjami o ochronie danych podanymi na tych stronach.

Jak przetwarzamy twoje dane (pliki dziennika - logi, pliki cookie, monitoring itp.)

Dane zapisywane w plikach dziennika (logach)

Z przyczyn technicznych za każdym razem, gdy twoja przeglądarka otwiera naszą stronę internetową, automatycznie przesyła ona informacje na nasz serwer sieciowy (dane dziennika - logi). Niektóre z tych danych przechowujemy w plikach dziennika (logach). Należą do nich:

 • data dostępu,
 • godzina dostępu,
 • adres URL strony internetowej, z której nastąpiło przekierowanie,
 • pliki, które zostały otwarte,
 • ilość przesłanych danych,
 • rodzaj i wersja przeglądarki,
 • system operacyjny,
 • adres IP (w formie zanonimizowanej).

Dane dziennika (logi) nie zawierają danych osobowych. Co do zasady, dane dziennika (logi) analizujemy wyłącznie w celu usunięcia błędów w działaniu naszej strony internetowej lub w celu wyjaśnienia incydentów w zakresie bezpieczeństwa. Dane dziennika (logi) przechowujemy przez czas nieokreślony.

Niekiedy konieczne jest zbieranie przez nas dodatkowych informacji osobistych, a także rejestrowanie danych w celu usuwania usterek lub przechowywania dowodów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa. Mamy prawo do przetwarzania danych dziennika (logów) w tym kontekście (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia (UE) 2016/679). Dane te są usuwane po usunięciu błędu lub wyjaśnieniu incydentu z zakresu bezpieczeństwa lub jeśli cel ich przetwarzania stał się nieaktualny z innych względów. W razie wystąpienia incydentu z zakresu bezpieczeństwa przekażemy dane dziennika - logi (w zakresie dozwolonym w myśl obowiązujących przepisów i ustalanym osobno w każdym wypadku) organom prowadzącym postępowanie.

Dane dziennika zawsze przechowujemy osobno od innych danych, które dotyczą korzystania z naszej strony internetowej.

Kontrola bezpieczeństwa produktu

Aby sprawdzić, czy Twoje prywatne urządzenie zostało objęte działaniem związanym z bezpieczeństwem, możesz skorzystać z formularza w naszej witrynie. W tym celu zbieramy następujące dane:

Wymagane informacje:

 • numer modelu urządzenia;
 • numer partii urządzenia.

Opcjonalne informacje:

 • adres e-mail.

Dane dotyczące użytkowników przetwarzamy wyłącznie w celach związanych z kontrolą bezpieczeństwa. Użytkownicy, którzy podali nam swoje adresy e-mail, otrzymają wyniki kontroli również pocztą elektroniczną; będą także powiadamiani o wszelkich aktualizacjach dotyczących niniejszych działań związanych z bezpieczeństwem produktu. Informacje podane przez użytkowników przetwarzamy zgodnie z art. 6(1b) rozporządzenia (UE) 2016/679. Dane przechowujemy do czasu zakończenia niniejszego działania związanego z bezpieczeństwem, a przynajmniej do końca ustawowego okresu przechowywania.

W niektórych krajach użytkownik może zarezerwować naprawę urządzenia bezpośrednio w Internecie. W takim wypadku możemy przekazać dane użytkownika partnerowi biznesowemu, który świadczy w naszym imieniu usługi na rzecz klienta. Te informacje są oczywiście przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Informacje podane przez użytkowników przetwarzamy zgodnie z art. 6(1b) rozporządzenia (UE) 2016/679.

Pliki cookie

Wykorzystujemy pliki cookie. Cookie to niewielkie pliki tekstowe, które przechowujemy na twoim urządzeniu, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Pliki te są odsyłane do nas za każdym razem, gdy ponownie wchodzisz na naszą stronę internetową. Pozawala nam to rozpoznać cię i np. ułatwić ci poruszanie się po naszej stronie internetowej dzięki informacjom zawartym w tych plikach.

Pliki cookie nie mogą być wykorzystane do uruchamiania programów ani przesyłania wirusów komputerowych na dane urządzenie. Mogą one być odczytywane wyłącznie przez serwer sieciowy, z którego pochodzą.

Bez twojej wyraźnej zgody nie udostępniamy osobom trzecim informacji zapisanych w plikach cookie.

Naszą stronę internetową można również przeglądać bez plików cookie. Przeglądarki internetowe często są skonfigurowane tak, by akceptować pliki cookie. Aby sprawić, że twoja przeglądarka nie będzie korzystać z plików cookie, możesz (1) zrezygnować z korzystania z plików cookie w chwili wchodzenia na naszą stronę internetową, wybierając odpowiednią opcję w polu informacyjnym (jeśli zostanie wyświetlone) lub (2) wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Informacje o tym, jak wyłączyć obsługę plików cookie, znajdziesz dzięki funkcji pomocy w twojej przeglądarce. Uwaga: wyłączenie/usunięcie plików cookie może skutkować tym, że niektóre funkcje naszej strony internetowej nie będą działać w oczekiwany sposób. Pliki cookie mogą być konieczne do działania określonych poniżej funkcji naszej strony internetowej. Dodatkowo wyłączenie/usunięcie plików cookie dotyczy wyłącznie przeglądarki, w której dokonano tej czynności. Dlatego też w innych przeglądarkach należy powtórzyć czynność wyłączenia/usunięcia plików cookie.

Nieodnoszące się do osób fizycznych pliki cookie, które wykorzystujemy, by zapewnić działanie określonych funkcji:

 • pliki cookie, w których zapisane są preferencje użytkownika (np. ustawienia wyszukiwarki lub język),
 • pliki cookie, w których zapisane są informacje zapewniające płynne odtwarzanie treści audio i wideo,
 • pliki cookie, w których tymczasowo zapisane są określone informacje dotyczące użytkownika (np. zawartość koszyka zakupów albo formularza internetowego).

Odnoszące się do osób fizycznych pliki cookie, które wykorzystujemy, by zapewnić działanie określonych funkcji:

 • pliki cookie służące do identyfikacji lub uwierzytelniania naszych użytkowników.

Mamy prawo do przetwarzania danych w tym kontekście (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia (UE) 2016/679). Dane te przechowujemy do czasu, aż dany plik cookie straci ważność albo zostanie przez ciebie usunięty. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania plików cookie opisane są w odpowiednich punktach niniejszych informacji o ochronie danych.

Sieciowe narzędzia analityczne korzystające z pseudonimizowanych profili użytkowników

Na naszej stronie korzystamy z sieciowych narzędzi analitycznych do różnych celów. Informacje o sieciowych narzędziach analitycznych, z których korzystamy, znajdziesz poniżej. Obejmują one opis przetwarzania danych w ramach tych narzędzi, cel ich przetwarzania oraz informacje o tym, jak uniemożliwić tym narzędziom zbieranie i przetwarzanie Twoich danych. Uwaga: zablokowanie plików cookie zapobiega zbieraniu i przetwarzaniu Twoich danych przez sieciowe narzędzia analityczne jedynie w ograniczonym zakresie.

Sieciowe narzędzie analityczne: Adobe Analytics (Omniture)

Do celów działań marketingowych i badania rynku, jak również by dopasować naszą stronę internetową do oczekiwań klientów, korzystamy z analitycznych plików cookie i/lub JavaScript, by zbierać i przetwarzać dane o sposobie, w jaki korzystasz z naszej strony internetowej oraz odnośników (linków), w które klikasz w newsletterze (jeśli newsletter zawiera odnośniki). Twój profil dotyczący korzystania z naszej strony internetowej tworzony jest na podstawie danych użytkowania; odbywa się to w oparciu o pseudonimizację danych z wykorzystaniem identyfikatora w formie pliku cookie. Także twój adres IP nie jest rejestrowany albo jest anonimizowany niezwłocznie po jego zarejestrowaniu.

Do zbierania danych użytkowania i tworzenia profili użytkowania wykorzystujemy usługę Adobe Analytics firmy Adobe Systems Software Ireland Ltd. z siedzibą pod adresem 4–6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irlandia („Adobe”). Informacje dotyczące Twojego korzystania z naszej strony internetowej są przekazywane na serwery firmy Adobe, a następnie analizowane i przesyłane do nas w formie danych zagregowanych. Dane te umożliwiają nam określenie ogólnych tendencji w zakresie korzystania z naszej strony internetowej.

Nie łączymy powstałych w ten sposób profili użytkowania z Twoim nazwiskiem ani innymi danymi, które mogłyby ujawnić Twoją tożsamość (jak np. adres e-mailowy). W tym kontekście jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia (UE) 2016/679). Dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przechowywane są w usłudze przez nie więcej niż 37 miesięcy od chwili ich zebrania.

Możliwość rezygnacji: aby uniemożliwić zbieranie danych o swoim korzystaniu z naszej strony internetowej, należy skorzystać z odpowiedniej strony firmy Adobe. Informacje o sposobie działania plików cookie narzędzia Adobe Analytics oraz instrukcje jak je zablokować dostępne są pod adresem http://www.adobe.com/pl/privacy/opt-out.html.

Sytuacje, w których przesyłamy twoje dane innym podmiotom

Prowadząc naszą stronę internetową, współpracujemy z wieloma usługodawcami. Usługodawców tych wybieramy starannie i zawieramy z każdym z nich odpowiednią umowę, by chronić twoje dane.

Usługodawcy, z którymi współpracujemy w tym zakresie, to:

 • usługodawcy świadczący usługi hostingowe,
 • usługodawcy świadczący usługi programistyczne,
 • usługodawcy świadczący usługi przetwarzania zgłoszeń.

Twoja prawa

Jeśli masz powód, by złożyć skargę, poniżej znajdziesz informacje o swoich prawach. Aby skorzystać z przysługujących ci praw, prosimy posłużyć się formularzem zgłoszeniowym pod adresem https://datarequest.bsh-group.com/

Prawo do uzyskania informacji o twoich danych

Na wniosek przekażemy ci informacje o twoich danych znajdujących się w naszym posiadaniu.

Prawo do poprawiania i uzupełniania twoich danych

Po otrzymaniu od ciebie powiadomienia poprawimy twoje dane, jeśli są one niedokładne. Po otrzymaniu od ciebie powiadomienia uzupełnimy też niekompletne dane – pod warunkiem, że będzie to konieczne do celów, w których twoje dane są przetwarzane.

Prawo do usunięcia twoich danych

Na twój wniosek usuniemy twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu. Niemniej jednak niektóre dane zostaną usunięte dopiero po upłynięciu obowiązkowego okresu ich przechowywania, czego w niektórych wypadkach mogą wymagać obowiązujące przepisy lub co może być konieczne, byśmy byli w stanie wykonać nasze zobowiązania umowne względem ciebie.

Prawo do zablokowania twoich danych

W określonych prawnie wypadkach zablokujemy twoje dane, jeśli zwrócisz się do nas z taką prośbą. Zablokowane dane są przetwarzane w bardzo ograniczonym zakresie.

Prawo do wycofania zgody

W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych ze skutkiem na przyszłość. Jednocześnie dane zebrane przez nas przed wycofaniem przez ciebie zgody nadal będą mogły być przez nas przetwarzane.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu względem przetwarzania twoich danych

Możesz wyrazić sprzeciw względem przetwarzania twoich danych ze skutkiem na przyszłość, jeśli przetwarzamy twoje dane zgodnie z jedną podstaw prawnych określonych w art. 6 ust. 1 lit. e lub f rozporządzenia (UE) 2016/679. W wypadku, gdy wyrazisz sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzania twoich danych – chyba że istnieją ważne lub uzasadnione przyczyny przemawiające za ich dalszym przetwarzaniem. Przetwarzanie twoich danych do celów marketingu bezpośredniego w żadnym wypadku nie stanowi dla nas ważnej lub uzasadnionej przyczyny.

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

Możesz odwołać się do organu zajmującego się ochroną danych osobowych. Aby to zrobić, skontaktuj się z organem odpowiedzialnym za ochronę danych w twoim miejscu zamieszkania lub z organem ds. ochrony danych odpowiednim dla naszej jurysdykcji (jego nazwę podano poniżej).

The Bureau of the Inspector General for the Protection of Personal Data - GIODO, https://www.giodo.gov.pl/

Punkt kontaktowy w zakresie pytań dotyczących ochrony danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące danych, możesz skorzystać z poniższych informacji, aby skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych:

BSH Hausgeräte GmbH
Inspektor Ochrony Danych
Carl-Wery-Str. 34
81739 Monachium, Niemcy

Data-Protection-PL@bshg.com

Zmiany niniejszych informacji o ochronie danych

Niniejsze informacje o ochronie danych odzwierciedlają aktualny sposób przetwarzania danych na naszej stronie internetowej. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian niniejsze informacje zostaną odpowiednio zaktualizowane. Na naszej stronie internetowej zawsze dostępna jest aktualna wersja informacji o ochronie danych, dzięki czemu możesz zapoznać się z zakresem danych, które przetwarzamy.

Obowiązuje od 04.02.2019
Wersja: DPI_1.0.2_1.0